Жилище на бъдещето


Жилище на бъдещето

Последните години все повече внимание се обръща на влиянието на човек и неговата деструктивна дейност върху околната среда. Очеваден е фактът, че развитието на капиталистическата система  продължава да налага агресивно експлоатиране на ресурсите на планетата. Това от своя страна води до редица последици под формата на природни бедствия, температурни аномалии, замърсяване на въздуха и океаните, обезлюдяване на определени територии, изчезване на определени животински и растителни видове и т.н. Въпреки че човечеството си дава сметка за последствията от действията си, изглежда поетият път е необратим, а той рано или късно ще ни доведе до нещо пагубно.

Именно тук се появява нуждата от план за жилище на бъдещето, което да може да ни подсигури живот при значително по-неблагоприятни условия.

Пример е автономното жилище на норвежко семейство, което се намира отвъд полярния кръг. Както знаем в Арктика температурите през зимата достигат до -40 градуса, а лятото е прохладно със средни стойности около +10 градуса. Така този суров климат не позволява да се отглеждат, каквито и да било градински култури, животни, както и затруднено отопление изискващо много ресурси.

Семейството решава всичките проблеми като построява  футуристична, еко къща на три етажа с обща площ 180 кв.м. Тя е изградена от глина, слама и дърво, което я прави 100% еко. Енергийният проблем е решен класически чрез слънчеви панели. До момента къщата с нищо не се отличава от подобни еко сгради, срещани и по други ширини.

Интересен е обаче начинът, по който семейството решава проблемите със студа и градинските култури. За целта построява огромен стъклен, геодезичен купол в радиус около къщата, който играе ролята на парник. По този начин семейството създава благоприятен климат както за живот, така и за растениевъдство. Норвежците споделят, че така се радват на краставици, домати, ябълки и други култури по всяко време на година, а в допълнение наблюдават от първия ред едни от най-красивите спектакли на природата. Кратко видео за тях може да видите тук.

Изглежда подобно приспособление би било надежден вариант за човечеството при застудяване на Земята. Дали обаче нещо подобно би ни помогнало при затопляне?

 

Споделяне на статията