Какви са ролите на брокера и юриста в сделка за недвижим имот?


Какви са ролите на брокера и юриста в сделка за недвижим имот?

    Брокерът на недвижими имоти е професия, която се изучава в университетите. Всеки компетентен брокер следва да консултира клиента по търговската част при сключването на сделка с недвижим имот. Това включва:

 • познаване на пазара – търсене/предлагане, оценка на инвестиционния потенциал, качество и ценообразуване;
 • основни технически компетенции – ВиК, ел. инсталации и др.;
 • градоустройство - реконструкции и регулации;
 • специфични особености за районите и сградите;
 • умения за водене на бизнес преговори;
 • общи познания по реклама;
 • особености по управление на имота, в това число и етажна собственост;
 • познания за съпътстващата документация;

    Юристът от своя страна е отговорен за правната страна при извършване на сделката. Неговата отговорност и компетенции се свежда до:

 • проверка на собствеността и евентуални тежести.
 • подготовка на договори и нотариални актове;
 • данъчна консултация;
 • изготвя необходимите документи за осъществяване на сделката с недвижим имот;

    Както  се разбира двете професии са допълващи се и необходими за надеждното реализиране на сделка с недвижим имот. 

    Понеже в „Antre” държим на удовлетвореността на клиента, за всеобща сигурност, настояваме за участието и на юрист при сключване на сделка. Ако нямате предпочитание към конкретен юрист, ние ще Ви осигурим с такъв.

Споделяне на статията