Какво предстои на имотния пазар през есента?


Какво предстои на имотния пазар през есента?

По време и малко след извънредното положение голяма част от участниците на имотния пазар предричаха спад с 10-30%. Това не се случи, a Райфайзен Банк дори отчита и ръст с 5% за 2020г. Причините за това са комплексни:

  • купувачите за лично ползване продължиха да са активни

  • появиха се купувачи, които искат да защитят парите си от евентуална инфлация

  • инвеститорите забавиха темп в стартирането на нови проекти

  • банките наложиха рестрикции към потребители и имоти преди акт 15


Всичко това накара много от купувачите да се насочат към вторичния пазар, което автоматично запази, а може би и подобри позициите на собствениците на имот. 


В момента пазара е активен на нива близки отпреди пандемията. Но дали нещата ще се запазят такива през есента и дали това не е инерцията преди отразяването на последствията от икономическа, здравна и политическа криза?

Имотният пазар е бавен и стандартно отчита различни промени в обществото с лаг от 6-12 месеца. Твърде вероятно е през есента пазара да навлезе в нов етап, където купувачите значително да намалеят. Този факт би се задълбочил с: 

  • второ извънредно положение, което допълнително ще влоши икономиката и увеличи безработицата в страната; 

  • навлизането на рецесията, която вече се усеща и в Западна Европа.

  • политическата криза в страната, която се отразява на цените и търсенето от страна на чужденци и инвеститори. 

Ето защо може да се заключи, че спадът или поне забавянето може да е наистина значителен през есента.


От друга страна обаче дори да има спад в търсенето, то се отчита спад и в планираната нова продукция. Тоест везните отново може да запазят настоящия си баланс, тъй като строителните предприемачи са предпазливи.


Също така раздаването на милиарди от ЕС в страните би следвало да се отрази, като голяма част от финансовите анализатори предричат опасност от инфлация. Едно такова стечение на обстоятелствата мигновено ще увеличи купувачите, които ще търсят спасение в недвижимите имоти, за да защитят спестяванията си. Такова стечение на обстоятелствата, дори има възможност да повиши цените на жилищата в столицата.  


В крайна сметка всичко са различни сценарии, какво и как ще се случи, но никой не знае, тъй като нещата са динамични и се менят ежеседмично, ако не и всекидневно. За тези, които желаят да вземат възможно по-прагматично решение, е необходимо да си набавят актуална информация от пазара постоянно. Най-лесният начин това да се случи е да се ангажира адекватен консултант недвижими имоти, който ври и кипи на пазара и може да дава обективни данни от кухнята. Другият е да следите даден блог/влог/страница за недвижими имоти, който задълбочено разглежда пазара.

Споделяне на статията