Резултати от проучването "Тенденции на имотния пазар"


Резултати от проучването "Тенденции на имотния пазар"

През месец декември 2017г. агенция за недвижими имоти „Antre” проведе анонимно количествено проучване сред 1625 потребители в София. Целта на проучването е да се идентифицират нагласите и тенденциите на имотния пазар в столицата, така че да бъде добита представа за развитието на бранша през следващите няколко години. 

Направеният анализ показва, че почти една седма от населението на града активно се интересува от случващото се в имотния бранш, като 7.8% от жителите на столицата възнамеряват да се включат на пазара в период до две години.

Статистиката сочи, че една четвърт от покупките на пазара ще се осъществят с цел инвестиция. Този факт би трябвало да доведе и до евентуално повишаване на броя на предлаганите имоти под наем в бъдеще. 44% от инвеститорите търсят двустаен апартамент в районите „Младост“, „Изток“, „Лозенец“, „Витоша“ и Център. Същевременно една пета от потребителите реализирали инвестиция, биха искали да излязат от вложението си след първата година.

Извадката показва още, че над 40% от потребителите, които проявяват интерес към пазара на имоти, изчакват подходящ момент за включване. Една от основните причини е разминаването в очакванията относно ценовите равнища. Това проличава от бюджетите на активните купувачи спрямо този на изчакващите. Първата група е готова да отдели с около 20 хил. евро повече в сравнение с втората, като диапазоните варират съответно от 50 хил. до 110 хил. евро и от 30 хил. до 90 хил. евро. При купувачите на жилище за лично ползване най-атрактивни са кварталите „Гео Милев“, „Младост“, „Изток“, „Гоце Делчев“ и „Дианабад“.

През следващите години се очаква активизиране на продавачите от вторичния пазар най-вече с имоти в кварталите „Дружба“, „Младост“ и централните райони на София.

За пазара на наеми се очаква задържане на наемните нива от порядъка на 300-400 евро за жилища до 80 кв.м.

Прогнозите са динамиката на пазара да се запази поне до 2020 г. като дори постигне ръст с около 15%, в случай че се запази тенденцията за ръст на населението, спад на безработицата, ръст на заетостта и задържане на лихвените нива по кредитите, показват данните.

Презентация с най-важното -> https://goo.gl/99ckv7

Интервю в Bloomberg TV -> https://goo.gl/q1Ctnx

В случай, че Ви е необходима по-детайлна информация, може да се свържете с нас.

Споделяне на статията