Колко ще спаднат цените на имотите?


Колко ще спаднат цените на имотите?

Среща с Даниел Рашев, брокер на недвижими имоти с 6 години опит и стотици сделки зад гърба си. Даниел е част от агенция Antre вече трета година, като освен за продажбата на имоти в срок, отговаря и за обучението на новите кадри.

А: Здравей Даниел, днес все повече от желаещите да купят или инвестират в жилище си задават въпроса, дали цените ще се понижат и съответно не е ли по-добре да изчакат. Ти как би коментирал това?

Д: От началото на 2019 година се говори за “балансиране” на пазара най-вече заради факта, че средните цени се задържат или търпят леки корекции. За съжаление това е само привидно. Причината е повишаването на строителната продукция и с нея пускането в продажба на около 15 000 жилищни единици на зелено. Както знаем цените на зелено са с 10-30% по-ниски от тези на готовата жилищна продукция, откъдето идва и корекцията на средните цени.

А: Искаш да кажеш, че понижаване на цените няма?

Д: Най-общо казано няма или ако има то е нищожно (5%). Заради ръста в бранша последните години, строителите се активизираха и продават предимно на зелено.

А: Добре, ами броя на сделките, той също е намалял. Не е ли това сигнал, че търсенето намалява и съответно ще редуцира цените?

Д: Официалният брой на сделки наистина е намалял. Но това е също привидно, тъй като сделките на зелено се отбелязват след определен етап от строежа на сградата. В момент 70% от сделките в София стават на зелено, дори и без изкоп тоест на много ранен етап, което не позволява отразяването им в администрацията.

А: Да разбирам ли, че към момента ти виждаш пазара във възход?

Д: По-скоро бих казал, че пазарът е стабилен и очаквам да остане такъв поне следващите 10 месеца.

А: А след това?

Д: След това е трудно да се каже, поради динамиката на многото влияещите фактори - икономическата ситуация, до колко строителната продукция ще е задоволила нуждите на купувачите, покачването на лихвените проценти, прираста в столицата, както на хора от провинцията, така и на чужденци. Според мен, ако темпа на развитие се задържи на нива сходни като до момента, спад в цените няма да има или дори да има едва ли ще с повече от 10%. А: С оглед на това, какво би посъветвал хората, които се колебаят, дали да изчакат с покупката или да действат сега?


Д: Стига да имат възможност, по-добре да действат! София се развива и ще е така следващите години, дори и да има корекции, те ще са малки и след време.

А: Колко нищожни?
Д: Нека го кажа така … дали ще купим жилище сега на цена 1100 евро/кв.м. или след 3 години, цената ще е в най-добрия случай същата дори след евентуална корекции, тъй като казахме града се развива и има инфлация. Така като теглим чертата, просто ще сме изгубили 3-те години в отлагане.

А: Да, мисля че беше достатъчно ясен. Да купуваме, да не отлагаме, защото ще си останем само с чакането и ангажирането.

Д: Именно, дори сега като се замисля, ако лихвените проценти се качат, със сигурност ще ни излезе по-солено при равни условия от горната ситуация.

А: Добре! Благодаря ти за споделените наблюдения!


Д: И аз благодаря!


За повече информация и консултации с Даниел ще намерите координатите му тук.


Споделяне на статията