Условия за употреба

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ
Добре дошли на  www.antre.eu! Преди да продължите, прочетете условията за употреба внимателно. Ползвайки сайта, Вие се съгласявате с тези условия. Те защитават всички посетители на сайта и ползването на сайта от Ваша страна удостоверява съгласието Ви с тези условия. 

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЯХ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.


"Антре НИ" ЕООД 
запазва правото си да променя условията за ползване на сайта по свое усмотрение. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Вашата последваща употреба на www.antre.eu след нанасянето на промени в тези условия означава, че сте съгласни и приемате тези промени.

www.antre.eu Ви предлага линкове към други уебсайтове, които е възможно да са или да не са афилиейти с www.antre.eu и да имат условия на употреба, различаващи се или допълващи условията описани тук. Вашият достъп до подобни сайтове чрез линкове от този сайт се определя от условията за употреба, описани на тези сайтове, a не на нашия.

A) ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Информацията, която ни предоставяте при регистрация и изпращане на запитвания, както и всякаква друга информация е предмет на нашата Политика на защита на личните данни. За повече подробности, моля прегледайте страницата Защита на личните данни.


Б) ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Този уебсайт се управлява от  "Антре НИ" ЕООД София, България. Цялото съдържание на сайта, включително текст, снимки, илюстрации, както и всичко останало е защитено от Закона за авторското право и сродните му права (уредени в българското законодателство, както и в международни закони, договори, закони за защита на личните данни, както и закони и разпоредби за масовата комуникация) и е притежание на "Антре НИ" ЕООД или на трети страни, доставчици на информацията като например агенции за недвижими имоти, юристи, консултанти (наричани за краткост „доставчици”), които са позволили използването на техни обекти на интелектуална собственост, както и са дали права за реклама на техни продукти и услуги.

Съдържанието на този уебсайт и на сайтовете, които са собственост на доставчиците, е единствено и само за Ваша ЛИЧНА употреба. Можете да копирате съдържанието само за Ваша лична, некомерсиална употреба, но нямате право да копирате, репродуцирате, публикувате или качвате информацията на други места и да използвате съдържанието по някакъв друг начин (включително имейл или други електронни средства) с търговска цел без предварителното писмено съгласие на "Антре НИ" ЕООД или на доставчиците.

Можете да поискате това съгласие като изпратите факс или имейл до "Антре НИ" ЕООД:
Имейл: office@antre.eu
Факс номер: 02 999 7588

Без предварителното писмено съгласие на "Антре НИ" ЕООД или на доставчиците промяната и/или употребата на съдържание от този сайт на някой друг сайт или свързана компютърна система, както и употребата по друг начин, различен от личен и некомерсиален, нарушава правата на собствениците на  www.antre.eu Web Site

В) ЛИНКОВЕ
Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за Ваше удобство и информация и като такива Вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с "Антре НИ" ЕООД и ние не носим отговорност и не поддържаме това съдържание, независимо дали сме афилиейти със собствениците на тези сайтове или не.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА "Антре НИ"
 ЕООД ПРИ ПОКУПКА ИЛИ НАЕМ НА НЕДВИЖИМА СОБСTВЕНОСТ.
"Антре НИ" ЕООД е агенция за недвижими имоти регистрирана в гр. София. Всички услуги, които предоставяме и всички връзки между нас и съответния клиент (клиенти), се уреждат с отделен писмен договор, който влиза в сила само след като е подписан от компанията ни от една страна и от съответния клиент (клиенти) от друга.