Жилищния капацитет на София

Жилищния капацитет на София

София е известна с големия обем на „тъмни прозорци“ или иначе казано жилища, които не се обитават. Реално това е европейската столица с най-много необитавани апартаменти на глава от населението. Въпросите и спекулациите за тези имоти са много, отговори на част от тях могат да бъдат намерени в следващите редове.

По данни на НСИ в София има близо 700 000 жилищни единици, от тях половината се използват от собственика, 6% от близък на собственика, около 10% се отдават под наем, а останалите 34% са празни имоти или 238 000 жилища. Реално от тях се предлагат за продажба не повече от 10%. В допълнение към тях трябва да се добавят и имотите, които излизат в продажба от новото строителство, на годишна база те са в порядъка на около 12 000 броя или 3 милиона РЗП. Така имотите в продажба са около 35 000 броя или малко над средния годишен брой покупко-продажби.

Ясно личи, че предлагането едвам успява да удовлетвори търсенето, което е генерирано от инвеститори 25-30%, домакинства търсещи за лично ползване – най-често тези живеещи под наем 112 000, хора завръщащи се от чужбина и млади семейства излизащи от родния дом. Ето защо при запазване на настоящите икономически условия и тенденции, цените на имотите едва ли биха спаднали и през 2023г.

Естествено корекция в цената може лесно да има, ако значителна част от „тъмните прозорци“ излязат на имотния пазар. Но това едва ли би се случило, тъй като собствениците на тези имоти:

·       имат конкретна идея, кой и как ще използва имота един ден – деца, студенти, българи завръщащи се от чужбина и т.н.;

·       гледат на имота като на инвестиция, която предпазва финансите им от инфлацията;

·       живеят от години в чужбина и тотално са забравили за имота си;

·       са няколко наследника, които не могат да се разберат помежду си;

Това е й една от причини от Камерата на строителните предприемачи да споделят, че има още години, докато предлагането покрие търсенето, макар ниската раждаемост и отрицателния прираст в София след 2020г.

Нещо, което могат да направят собствениците на „тъмни прозорци“ от първите три групи, е да отдават жилището си под наем. По този начин те ще оползотворят на максимум актива си, тъй като това би им носило ежемесечен доход от 500-2000 лева. В същото време биха спомогнали за удовлетворяване нуждите на наемния пазар на жилища.