Ретроспекция на имотния пазар за периода на пандемията

Ретроспекция на имотния пазар за периода на пандемията

По време на пандемията пазара бе спрял, като работи едва на около 20% от възможностите си. Веднага след отпускане на мерките, всички се активираха, като последните месеци са доста активни и едва ли не се опитва да се наваксат изгубените 2 месеца.


В продажбите на жилищни имоти част от потребителите очакваха значителен спад, който не се осъществи. Това, което се случи в сегмента е, че заради спада в огледите по време на извънредното положение, собствениците на вторичния пазар станаха по-сговорчиви и се съгласяваха на коментар в цената между 5-10%. В момента обаче с възвръщане динамиката на пазара и повишаване интереса към готова продукция, тези коментари се завърнаха в диапазона 3-4%.

На първичният пазар при новото строителство продължи реализацията на сградите по план, но голяма част от инвеститорите задържат плановете си за нови проекти. В този ред на мисли разрешителните за строеж са намалели с 14-18% за второто тримесечие спрямо това на 2019г. Цените тук задържат нивата от преди 13 март.


Купувачите се разделят на 3 основни групи:

  • изчакващите спад на пазара

  • нуждаещите се от жилище, които купуват сега

  • купувачи, които се опасяват от инфлация, която да обезцени парите им


С оглед профила на купувачите започна да се изравнява съотношението между хора със собствени средства и хора използващи ипотечно кредитиране. Преди пандемията 70+% от пазара се движеше от потребители, използващи външно финансиране. Една от причините е и мерките, които банките предприеха относно отпускането на кредити за най-засегнатите сектори, както и рестрикции при финансиране преди акт 15.


С оглед профила на активните купувачи фокусът от новото строителство премина към старото. Тъй като хората от една страна искат да имат, къде да живеят при евентуално втора вълна на вируса, а от друга да защитят възможно най-сигурно парите си. Ето защо към момента фокусът на пазара са имоти на вторичния пазар или такива преди акт 16, а купувачите са хора с налични средства.


Какви са прогнозите ни за пазара през следващите месеци, четете тук.