Ползите и рисковете при покупката на зелено

Ползите и рисковете при покупката на зелено

Последните три години са изключително динамични за имотния пазар, което до голяма степен изчерпа готовата продукция от жилищни единици. Така купувачите днес са изправени пред оскъден избор, което провокира близо 70% от тях да купят имот на зелено. Ето защо в настоящата статия ще споделим рисковете и ползите при такава покупка.


Ползите:

 • Богат избор. Можем да изберем жилище с желаната квадратура, разположение и изложение, докато при готовата продукция най-вероятно ще трябва да направим компромис;

 • По-ниска цена.Обикновено жилищата на зелено са 15-30% по-евтини от готовата продукция;

 • Възможността да се плаща на части;

 • Нова и модерна сграда;

 • Млади съседи;

 • Инвестиция. Жилището, когато е готово след 2-3 години, ще е повишило стойността си с поне 20%.

 • Ниските лихвени проценти по ипотечните кредити;


Рисковете:

 • Чакането. Обикновено жилището, което капарираме днес на зелено, ще е готово за ползване след 18-36 месеца. Този факт първоначално отказва много купувачи, тъй като нормално хората искаме да използваме закупеното жилище веднага. След преосмисляне на пазара обаче става ясно, че щом готовата жилищна продукция е почти изчерпана и 70% от покупките са на зелено, то след време отново ще сме в същата ситуация, а именно оскъден избор и възможност за покупка на зелено или иначе казано ще сме изгубили няколко месеца или години чакане, през които цената и лихвените проценти ще са се покачили, а ние отново ще сме в същата ситуация.

 • Качеството на строителството. Всички строители говорят за качество, но след 4-5 години се вижда реалността. Ето защо при избор на жилище е желателно да се видят изпълнените сгради от конкретния строител, както и какви материали ще използват, като бъдат упоменати в договора.

 • Възможността сградата да не бъде завършена. След кризата 2008г. част от строителите не успяха да завършат сградите, от което загубиха купувачите. За да минимизираме този риск е добре да разгледаме историята на строителя и дали строежа се финансира със собствени средства, с банка или от купувачите. Най-сигурен и препоръчителен е варианта, при който строителя инвестира собствени средства.

 • Възможността цените да паднат. Повече по темата можете да научите в интервюто с колегата Даниел Рашев тук.

 • Неодобрение за ипотечен кредит на Акт 14. В тази ситуация коректните строители биха вънрали първоначалната инвестиция на купувача, веднага щом намерят нов купувач за съответния имот. За съжаление малко са строителите, които предлагат тази спасителна опция за купувача.


Така изложени фактите изглежда, че покупката на зелено става все по-неизбежното решение с оглед пазарната ситуация в момента. Също, че има и ред стъпки, които могат да помогнат за минимизиране риска ни като купувач.

В случай, че искаме да минимизираме риска при покупка на зелено, то е препоръчително да направим безплатна консултация със специалист, като брокерите на Antre са винаги на разположение за това.