Как да минимизираме разходите по сделка с недвижим имот?

Как да минимизираме разходите по сделка с недвижим имот?

Поне веднъж в живота си човек участва в имотна сделка, дали под формата на купувач, продавач, наследник или дарител/надарен. Напълно нормално е всеки, независимо от ролята си, да желае възможно най-добре да се разпореди с имуществото си. Твърде често обаче се случва да ни липсват по-задълбочени знания за изповядването на дадена сделка, които биха могли да ни спестят няколко хиляди лева разходи.
За съжаление, същото може да важи и за третата страна в сделката в лицето на нотариуси, брокери, счетоводители и т.н., които често съзнателно или заради липсата на достатъчно компетентност пропуснат да информират клиента за възможностите по-долу.

Съществено важната информация, която може да ни спести една част от разходите, е следната:

1. Продавачът не дължи данък печалба (10%), когато имотът е бил придобит чрез:

- заменка;
- реституция;
- наследство/завещание;

***При продажба на имот от дарение, данък печалба се заплаща!

2. Често в договора за покупко-продажба се посочва цената на имота с включено ДДС. Според закона данъците и таксите при извършването на сделката се начисляват върху основната, продажна цена или цената без ДДС. Много често обаче се случва данъците и таксите да се начисляват върху цената с ДДС, което на практика е неоправдан разход от порядъка на няколко хиляди лева.

3. Препоръчително е нотариалният акт да бъде прочетен от Вас и вашия брокер, преди срещата с нотариус.

4. Нотариусите не са институция, а търговско дружество. Тоест техният подпис не е гаранция за изправността на дадена сделка.

5. Таксите при нотариуса са между 3.5-4.2% от които:

- 2.5% местен данък за придобиване на имота;
- 0.1% такса вписване;
- нотариални такси –> заверката е фиксирана от закона, а изготвянето се определя от нотариуса може да е от 0 до *** лева.

Редно е всички такси и данъци да се начисляват върху основната продажна цена, т.е. цената без ДДС.

6. Физическите лица са задължени да си правят регистрация по ДДС, ако в рамките на 12 месеца са продали повече от 3 имота на обща стойност над 50 000 лв. 

Европейското законодателство освобождава от това задължение гражданите, които не са ползвали допълнителни услуги, подобрения, реклами и т.н. с цел продажбата на имотите.

7. Когато целта за придобиването на недвижим имот е инвестиционна, то по-добре тя да се извършва от юридическо лице. По този начин вноските по кредита, комисионните и таксите по извършването на сделката се записват като разход, а това дава право да се начислят и 5% амортизационни разходи по имота. Така облагаемата сума с данък печалба става в пъти по-малка.

За по-пълна информация препоръчваме да се консултирате с добър счетоводител и/или брокер.